คำถามกวนๆ คำผวน ทะลึ่ง 11-20

ถาม ม้าอะไรอยู่บนสวรรค์?

ตอบ ม้านางฝอย


ถาม ปูอะไรอยู่ใต้ท้องงู?

ตอบ ปูงิ


ถาม แปลงอะไร มีขนาดเล็กที่สุด?

ตอบ แปลงมะลิ


ถาม กระดานอะไรอยู่ในป่า?

ตอบ กระดานทาร์ซอ


ถาม สีอะไรที่สาวๆกลัว?

ตอบ สีแหบ


ถาม สร้อยอะไรที่ร่วงแล้วไม่มีคนเก็บ?

ตอบ สร้อยเหม็น


ถาม หางอะไรมีขนาดใหญ่ที่สุด?

ตอบ หางชี้


ถาม หาดอะไรใหญ่ที่สุด?

ตอบ หาดเท่าถี


ถาม ดอยอะไรเจ็บมาก?

ตอบ ดอยหมึง


ถาม หมาอะไรอยู่บนสวรรค์?

ตอบ หมาเทวดอย