คำถามกวนๆ คำผวน ทะลึ่ง 31-40

ถาม หินอะไรบินได้?

ตอบ หินบี


ถาม หินอะไรอยู่ใต้ดิน?

ตอบ หินดำดี


ถาม คออะไรอยู่ที่โรงพยาบาล?

ตอบ คอคุณหมวย


ถาม ตาลอะไรอยู่ที่โรงพยาบาล?

ตอบ ตาลพยาแบด


ถาม ตับอะไรขยับตลอดเวลา?

ตอบ ตับขะแยด


ถาม น้ำตาลอะไรเกย์ชอบ?

ตอบ น้ำตาลในรูทะแหวก


ถาม เป็ดอะไรสกปรก?

ตอบ เป็ดน้ำเยอะ


ถาม เป็ดอะไรหัวทิ่ม?

ตอบ เป็ดหัวยักษ์


ถาม วันไหนผู้หญิงเศร้าที่สุด?

ตอบ วันพุธ พุธเป็นตั๋ว


ถาม มุกอะไรเศร้า?

ตอบ มุกอมถอย