คำถามกวนๆ คำผวน 1-5

ถาม มดอะไรกัดเจ็บที่สุด?

ตอบ มดทอระยิด (มิตรทรยศ)


ถาม กำอะไรเอ่ย ไว้กินกับส้มตำ?

ตอบ กำซิก ผวนเป็น กิ๊กซำ

ซำ (some) ภาษาอังกฤษ แปลว่า บ้าง

กิ๊กซำ ก็เป็น กิ๊กบ้าง

กิ๊กบ้าง ผวนเป็น ก้างบิ๊ก

ก้างบิ๊ก ก็เป็น ก้างใหญ่

ก้างใหญ่ ผวนเป็น ไก่ย่าง


ถาม แมวอะไรเอ่ย ห้ามขับ?

ตอบ แมวเล้า (เมาแล้ว)


ถาม แมวอะไรเอ่ยอยู่ในดิน ?

ตอบ แมวกัน (มันแกว)


ถาม หมูอะไรหมุนคอได้

ตอบ หมูยอ ผวนเป็น หมอยู

ยู (you) ภาษาอังกฤษ แปลว่า คุณ

หมอยู ก็เป็น หมอคุณ

หมอคุณ ผวนเป็น หมุนคอ


คำถามกวนๆ คำผวน ทั้งหมด