คำถามกวนๆ 151-160

ถาม สัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือ?

ตอบ แกะ (ห้ามแกะอ่าน)


ถาม เนื้อสัตว์อะไรเอ่ย คนกินแล้วปลอดภัยที่สุด?

ตอบ หอย เพราะหอย มี อ.ย.


ถาม ปูอะไรเอ่ยมี 12 ขา?

ตอบ ปูชะนียบุคคล เพราะ ปู มี 8 ขา ชะนีมี 2 บุคคล ก็มี 2 ขา


ถาม ปูอะไรมีหกขา?

ตอบ ปูเสื่อนอนกันสามคน


ถาม หอยทากมีเขาเป็นอะไร

ตอบ เป็นไปไม่ได้


ถาม จังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมกิน?

ตอบ จังหวัดกระบี่ เพราะกระบี่ไร้เทียมทาน


ถาม ภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมเรียกวาตภัย น้ำเรียกอุทกภัย แล้วไฟเรียกอะไร?

ตอบ เรียกรถดับเพลิง


ถาม นักบอลโดนใบแดงแล้วไปไหน

ตอบ ไปเป็นทหาร


ถาม รถอะไรคันเล็กนิดเดียว

ตอบ โตโยต้า อันติ๊ด


ถาม (ถามต่อจากข้อที่แล้ว) รถอะไรคันเล็กกว่าข้อที่แล้ว

ตอบ เล็กสัด


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด