คำถามกวนๆ 271-280

ถาม ดอกอะไรไม่หอมแถมมีแต่คนเกลียด?

ตอบ ดอกเบี้ยเงินกู้


ถาม รถคันหนึ่งจอดเอาไว้นานๆไม่ได้ขับ ถามว่ารถจะเป็นอะไร?

ตอบ เป็นยานพาหนะ


ถาม ทำไมคนเราถึงมีสองตา?

ตอบ เพราะว่ายายเจ้าชู้


ถาม น้ำอะไรให้ชีวิต?

ตอบ น้ำท่วมวัด ชีเลยต้องมาวิด


ถาม ทะเลอะไรไม่มีน้ำ?

ตอบ ทะเลทราย


ถาม ปลูกถั่วงอกดียังไง?

ตอบ ดีกว่าไม่งอก


ถาม กระดาษอะไรเราใช้ไม่ได้?

ตอบ กระดาษซับหน้ามัน


ถาม อะไรเอ่ยสวยแต่เหม็น?

ตอบ คนสวยเรอ


ถาม อะไรเอ่ยสวยแต่เหม็นสุดๆ?

ตอบ คนสวยตด


ถาม ปลาอะไรสัตว์ชอบ?

ตอบ ปาณาติปาตาเวรมณี ห้ามฆ่าสัตว์


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด