คำถามกวนๆ 341-350

ถาม วงอะไรเด็กไม่ชอบ?

ตอบ วงโดนตี (วงดนตรี)


ถาม ลูกอะไรน่ากลัวที่สุด?

ตอบ ลูกระเบิด/ลูกเกลี้ยง


ถาม ถ้าไม่ได้เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ แล้วเอาไข่มาจากไหน ไม่ได้ซื้อด้วยนะ?

ตอบ เอามาจากไก่ที่เลี้ยง (อ่าน/ฟังโจทย์ดีๆ)


ถาม ขายอะไรไม่ดีเลย?

ตอบ ขายหน้า


ถาม สัตว์อะไรคุยเก่งที่สุด?

ตอบ กุ้งฝอย


ถาม แอร์อะไรไม่เย็นแถมเหงื่อออก?

ตอบ แอโรบิก


ถาม อะไรเอ่ยจะเข้าแต่รู?

ตอบ ยาดม


ถาม เข็มอะไรคนไม่ชอบ?

ตอบ เข็มขัด เพราะ ชอบขัด


ถาม อะไรเอ่ยเป็น มาร แต่คนกราบไหว้?

ตอบ มารดา


ถาม สัตว์อะไรไม่ยอมทำงาน?

ตอบ ลา (ลาหยุด)


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด