คำถามกวนๆ 391-400

ถาม ปูอะไรตัวแดงๆแต่เป็นปลา?

ตอบ ปูอัด


ถาม ผีอะไรไม่ควรกินที่สุด?

ตอบ ผีดิบ


ถาม หนูอะไรตัวใหญ่กว่าขา?

ตอบ หนูทุกตัว (ลำตัวใหญ่กว่าขา)


ถาม ใจอะไรเอ่ยเป็นผลไม้?

ตอบ ใจไม้ไส้ระกำ


ถาม พระอะไรเป็นอาจารย์ด้วย?

ตอบ พระครู


ถาม พระอะไรขอบขโมย?

ตอบ พระลัก (พระลักษณ์)


ถาม บึงอะไรแยกไปอยู่ต่างหากไม่ได้?

ตอบ บึงกลุ่ม (บึงกุ่ม)


ถาม ทุเรียนกับขนุนหล่นใส่หัวอะไรเจ็บสุด?

ตอบ หัว


ถาม ผีอะไรเชื่อถือไม่ได้?

ตอบ ผีหลอก


ถาม ยำอะไรตำรวจจับ?

ตอบ ยำมันให้เละเลย


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด