คำถามกวนๆ 411-420

ถาม ประเทศอะไรคนชอบตะโกน?

ตอบ กรี๊ด (กรีซ)


ถาม อะไรเอ่ยยาวแค่ศอกตัดขนออกยาวเป็นวา?

ตอบ ขวาน (ตัด ข น ออกเหลือ วา)


ถาม มันอะไรพูดไทยไม่ชัด?

ตอบ มันฝรั่ง


ถาม อะไรเอ่ยอยู่ระหว่างชายกับหญิง?

ตอบ กับ


ถาม อะไรเอ่ยเจ็บลึก?

ตอบ ดำน้ำไปชนกับตอ


ถาม ลิ้นอะไรสากๆแดงๆ?

ตอบ ลิ้นจี่


ถาม อะไรเอ่ยหน้าผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเป็นชาย?

ตอบ หน้าตัวเมีย


ถาม พระอะไรได้นอนตักผู้หญิง?

ตอบ พระเอกละคร


ถาม ห้องอะไรอยู่ติดทะเล?

ตอบ ฮ่องกง


ถาม ห้องอะไรเหม็น?

ตอบ ฮ่องกงฟุต


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด