คำถามกวนๆ 501-510

ถาม คนอะไรชอบแก้ผ้า?

ตอบ คนจะอาบน้ำ


ถาม นกอะไรกินคนเป็นร้อย?

ตอบ นกเหล็ก (เครื่องบิน)


ถาม ขายอะไรบินได้?

ตอบ ขายปลีก (เพราะมีปีก)


ถาม ขี้อะไรเล็กมากๆ?

ตอบ ขี้ปะติ๋ว


ถาม กออะไรทั้งดำทั้งใหญ่?

ตอบ กอริล่า


ถาม สัตว์อะไรอาศัยอยู่บนกระป๋อง?

ตอบ หมี (นมตราหมี)


ถาม สัตว์อะไรน่าเบื่อ?

ตอบ เป็ด (เซ็งเป็ด)


ถาม สัตว์อะไรไล่ยุงเก่ง?

ตอบ ห่าน (ห่านดินกินหญ้า ห่านฟ้ากินยุง)


ถาม ปลาอะไรต้องหาที่เรียนใหม่?

ตอบ ปลาซิ่ว (ปลาซิว)


ถาม ม้าอะไรตัวเล็กนิดเดียว?

ตอบ ม้าแลง (แมลง)


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด