คำถามกวนๆ 51-60 (ทะลึ่ง 18+)

ถาม อะไรเอ่ย ชักเข้า ชักออก น้ำไหลเรื่อยๆ?

ตอบ แปรงฟัน


ถาม อะไรเอ่ย เป็นสัน เป็นนูน มีรู มีขน?

ตอบ จมูก


ถาม อะไรเอ่ย เด้งๆเด้าๆยิ่งเข้ายิ่งแข็ง?

ตอบ คนสูบยางรถ


ถาม อะไรเอ่ย ปิดหน้าเห็นนมปิดหลังเห็นขน?

ตอบ ขนม


ถาม ผู้หญิงกับผู้ชายทำอะไรกันน้ำออกจากหอย?

ตอบ แต่งงานกัน (ตอนรดน้ำสังข์)


ถาม อวัยวะส่วนใดในร่างกายที่เหม็นที่สุด?

ตอบ ไหปลาร้า


ถาม อะไรเอ่ย รอบๆ มีขน ตรงกลางมีรู?

ตอบ หูสัตว์ เช่น หูวัว


ถาม อะไรเอ่ย ข้างบนมันข้างล่างเหนื่อย

ตอบ คนแบกมัน


ถาม อะไรเอ่ย ข้างบนเหนื่อยข้างล่างมัน

ตอบ คนเข็นมัน


ถาม อะไรเอ่ย บางคนสั้น บางคนยาว บางคนใหญ่ บางคนเล็ก ไว้ใช้กับเมีย

ตอบ นามสกุล


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด