คำถามกวนๆ 521-530

ถาม อะไรเอ่ยมี 4 ขาแต่ว่าไม่ใช่สัตว์?

ตอบ โต๊ะ/เก้าอี้


ถาม เครื่องอะไรใครๆก็อยากได้เลขน้อยๆ?

ตอบ เครื่องชั่งน้ำหนัก


ถาม รถอะไรติดอ่าง?

ตอบ รถตุ๊กตุ๊ก (พูดซ้ำ)


ถาม นกอะไรไม่มีปีก เสียงร้องแสบแก้วหู?

ตอบ นกหวีด


ถาม อะไรเอ่ยข้างหน้าใช้จับปลา ข้างหลังหมุนไปมา?

ตอบ แหวน (แห วน)


ถาม ปลาอะไรถูกคนย่ำไปย่ำมา?

ตอบ ปาร์เก้


ถาม อะไรเอ่ยถูไปถูมาจนกว่าจะขาว?

ตอบ ยางลบ


ถาม อะไรเอ่ยขาวๆแข็งๆชอบเกาะแขนเกาะขา?

ตอบ เฝือก


ถาม ยาอะไรกินไม่ได้แต่เท่?

ตอบ ยามาฮ่า


ถาม ยาอะไรรักษาโรคไม่ได้แต่ต้องใช้ทุกวัน?

ตอบ ยาสีฟัน


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด