คำถามกวนๆ 81-90

ถาม ชมรมดนตรีไทยกลัวชมรมอะไรมากที่สุด?

ตอบ ชมรมจิ๊กซอ(ว์)


ถาม ทำไมฝนจึงตก?

ตอบ เพราะฝนไม่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ


ถาม มดอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กซ์

ตอบ มด XL


ถาม พี่น้อง 3 คน ขี่ควายกลับบ้าน คนพี่นั่งหัว คนกลางนั่งกลาง คนน้องนั่งท้าย ควายจะหนักตรงไหนมากที่สุด

ตอบ ไม่รู้เพราะไม่ใช่ควาย


ถาม อาภาพรนครสวรรค์ ชอบสัตว์อะไร

ตอบ ชอบม้า ชอบม้า รูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ย


ถาม มีเงินอยู่ 100 บาท จะไปซื้ออะไรให้กลายเป็น 300

ตอบ ไปซื้อ เอ็มร้อยห้าสิบ สองขวด


ถาม โอวัลตินทําไมถึงล้ม

ตอบ เพราะว่ามีมอลต์สกัด


ถาม ถ้าเจอเหรียญบาท(บาด)จะทำอย่างไร?

ตอบ ไปทำแผล


ถาม ถ้าโดนขวานจามใส่หน้าจะทำไง

ตอบ กินยากันเป็นหวัด


ถาม ประเทศอะไรไม่ใช้เงินสด

ตอบ สาธารณรัฐเชค


คำถามกวนๆ อะไรเอ่ย ทั้งหมด