มุกตลกคาเฟ่ คำศัพท์พระ

คนแรก : รู้จักคำศัพท์สำหรับพระมั้ย?

คนสอง : รู้สิ

คนแรก : พระกิน เรียกอะไร

คนสอง : เรียก “ฉัน”

คนแรก : แล้วพระนอนล่ะเรียกอะไร?

คนสอง : เรียก “จำวัตร”

คนแรก : พระป่วยล่ะเรียกอะไร?

คนสอง : เรียก “อาพาธ”

คนแรก : พระตายล่ะเรียกอะไร?

คนสอง : เรียก “มรณภาพ”

คนแรก : ผิด พระตายก็เรียกตำรวจสิ