มุกตลกคาเฟ่ งานวัด

คนแรก : เจริญพรญาติโยมทั้งหลาย  นี่เป็นเสียงประกาศจากทางวัด  คืนนี้วัดบ้านเราจัดให้มีงานปิดทองฝังลูกนิมิต

คนสอง : เอ้าเร่เข้ามาครับเร่เข้ามา  หนึ่งปีมีหนเดียวทางนี้เลยครับมอเตอร์ไซไต่ถัง

คนแรก : ก็ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายผู้ที่มีใจบุญใจกุศลได้เข้ามาทำบุญกันได้ตามกำลังศรัทธา

คนสอง : ท่านที่ซื้อบัตรแล้วเดินตรงกันเข้ามานะครับ  ยังมีที่ว่างอีกมากมายครับ

คนแรก : เรียนเชิญมาปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะครับ  เพื่อความเป็นศิริมงคลของตัวท่านเอง

คนสอง : มอเตอร์ไซไต่ถังหมุนติ้ว  ติ้ว  ติ้ว

คนแรก : เรียนเชิญมาปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะครับ

คนสอง : มอเตอร์ไซไต่ถังหมุนติ้ว  ติ้ว  ติ้ว

คนแรก : เรียนเชิญมาปิดทองฝังลูกนิมิตหมุนติ้ว  ติ้ว  ติ้ว เฮ้ย