มุกตลกคาเฟ่ ภาษาฝรั่งเศส

คนแรก : เรื่องคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสพอได้มั้ย

คนสอง : พอได้ๆ

คนแรก : ไหนลองสิ สวัสดี

คนสอง : บ้องชู่!

คนแรก : น่ารัก

คนสอง : บ้องแบ๊ว!

คนแรก : ปัญญาอ่อน

คนสอง : บ้องตื้น!

คนแรก : หางจระเข้

คนสอง : บ้องตัน!

คนแรก : ตบ

คนสอง : บ้องหู!

คนแรก : สนุกสนาน

คนสอง : บ้องกัญ…

คนแรก : เดี๋ยว!!! พอเถอะ

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ สีเหลือง เยลโล่

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ2 ประตู ดอ

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ3 พระ มั้ง

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ4 หมา ด๊อก

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาเกาหลี พี่ชาย อ๊บป้า

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาฝรั่งเศส สวัสดี บ้องชู่