มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ3

คนแรก : เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพอได้มั้ย

คนสอง : พอได้ๆ

คนแรก : ไหนลองสิ พระ ภาษาอังกฤษเรียกว่า

คนสอง : มั้ง!

คนแรก : เจ้าอาวาส

คนสอง : บิ๊กมั้ง!

คนแรก : สามเณร

คนสอง : สมอลมั้ง!

คนแรก : พระบิณฑบาตร

คนสอง : หิวมั้ง!

คนแรก : ถุยยย!!!

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ สีเหลือง เยลโล่

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ2 ประตู ดอ

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ3 พระ มั้ง

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาอังกฤษ4 หมา ด๊อก

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาเกาหลี พี่ชาย อ๊บป้า

มุกตลกคาเฟ่ ภาษาฝรั่งเศส สวัสดี บ้องชู่