มุกตลกคาเฟ่ หลอกด่า

คนแรก : เคยเห็นควายส่ายหน้าป่ะ

คนสอง : (ส่ายหน้า) ไม่เคย

คนแรก : เมื่อกี้นี้ไงควายส่ายหน้า


คนแรก : (พูดเบาๆไวๆ) เคยเห็นควายห๊ะมั้ย

คนสอง : ห๊ะ

คนแรก : นี่ไงควายห๊ะ


คนแรก : อยากเห็นอนาคตตัวเองป่ะ

คนสอง : อยากดิ

คนแรก : หลับตา เห็นไรป่ะ

คนสอง : ไม่อ่ะ

คนแรก : นั้นอ่ะอนาคตมึง


คนแรก : ใช่คนจังหวัด”เลย”หรือเปล่า

คนสอง : ไม่ใช่นะ

คนแรก : ถึงว่า “หน้าไม่เหมือนคนเลย”