มุกตลกคาเฟ่ เงิน

คนแรก : เงินอังกฤษจับแล้วสกปรก

คนสอง : ทำไม

คนแรก : ก็เงินปอน

คนสอง : เงินปอนด์!!!

คนแรก : ส่วนเงินญี่ปุ่นจับแล้วมือชา

คนสอง : ทำไม

คนแรก : ก็เงินเย็น

คนสอง : เงินเยน!!!

คนแรก : เงินไทยจับทีเลือดสาดเลย

คนสอง : ทำไม

คนแรก : เงินบาด

คนสอง : เงินบาท!!!

คนแรก : เงินเกาหลีก็ชอบหาเรื่อง

คนสอง : ทำไม

คนแรก : เงินวอน

คนสอง : คนละวอนแล้ว!!!

คนแรก : ส่วนเงินจีนก็อะลุ่มอล่วย

คนสอง : ทำไม

คนแรก : เงินหยวนๆ

คนสอง : เงินหยวน!!!