มุกตลกคาเฟ่ เปลี่ยนความหมาย

(คนแรกพาคนที่สองออกมาแนะนำตัว)

คนแรก : นี่เด็กสร้างของผมเลยนะ

คนสอง : (ทำท่าภูมิใจ)

คนแรก : สร้างปัญหาให้ตลอด


คนแรก : คนนี้นี่อนาคตไกลนะ

คนสอง : (ทำท่าภูมิใจ)

คนแรก : ไกลผู้ไกลคน


คนแรก : เขาคือจุดขายของเรา

คนสอง : (ทำท่าภูมิใจ)

คนแรก : ขายขี้หน้าประจำ