เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 363

ความจำสั้น

ชาย1 : เขาว่าคนที่ช่วยตัวเองบ่อยๆจะทำให้ความจำสั้น

ชาย2 : จริงเหรอ มั่วเปล่า

ชาย1 : จริงสิ เขาบอกว่าอ่านมาจากงานวิจัยเลยนะ

ชาย2 : เขาที่ว่านั่นใคร

ชาย1 : ไม่รู้ว่ะ จำไม่ได้