เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 547

ความต่าง

ลูกชายถามพ่อ “อะไรคือความต่างระหว่าง การข่มขืน การร่วมรัก และการแต่งงานครับ”

พ่อตอบ “เสื้อผ้าสิลูกพ่อ มันเป็นเรื่องของเสื้อผ้าล้วนๆ “

ลูกงง “ยังไงครับ”

พ่อ “ถ้าข่มขืนเอ็งฉีกเสื้อผ้า

ถ้าร่วมรักเอ็งถอดเสื้อผ้า

พอแต่งงาน เอ็งซักเสื้อผ้า