เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 136

ทำตามบัญชา

บาทหลวงเป็นตัวแทนสอนศาสนาได้มาพร้อมกับซิสเตอร์

หลังจากเผยแผ่ศาสนามาหลายแห่งแล้ว ก็มาถึงอำเภอหนึ่ง

ทั้งสองหาที่พักไม่ได้เพราะโรงแรมทุกแห่งเต็มหมด

แต่สุดท้ายก็พบโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเหลือห้องพักแบบเตียงเดี่ยวอยู่เพียงห้องเดียว

ทั้งสองปรึกษากัน และตกลงใจที่จะพักที่นี่ เพราะดึกและเหนื่อยมากแล้ว

เมื่ออยู่ลำพังในห้อง บาทหลวงเอ่ยขึ้นว่า

” ในนามของพระเจ้า ซิสเตอร์ไม่ต้องกลัว เราบริสุทธิ์ใจ และจะไม่ล่วงเกินกันแม้จะนอนใกล้กัน “

กลางดึกคืนนั้น เนื่องจากซิสเตอร์ผู้ไม่เคยต้องมือชายมาก่อน

ต้องมานอนข้างบาทหลวงหนุ่มหล่อ

ก็เริ่มรู้สึกมีอารมณ์ใคร่จึงค่อยๆเอื้อมมือไปลุบคลำ X ของบาทหลวง

ลูบอยู่นานจนบาทหลวงรู้สึกตัว

บาทหลวง ” ซิสเตอร์รู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ เธอกำลังผิดต่อพระเจ้านะ

ที่เธอจับอยู่นะมันคือ ซาตาน “

ซิสเตอร์รู้สึกละอายมากที่กระทำการมิดีต่อบาทหลวงจึงได้ข่มตาหลับ

แต่บาทหลวงหลังจากถูกลูบคลำก็รู้สึกติดใจและเริ่มมีอารมณ์บ้าง

จึงค่อยๆเอื้อมมือไปจับ X ของซิสเตอร์บ้าง หลังจากล้วงจับอยู่สักครู่

ซิสเตอร์ก็เริ่มมีความรู้สึก จึงพูดเสียงสั่นๆว่า

” หลวงพ่อคะ หลวงพ่อรู้ไหมคะว่าที่หลวงพ่อกำลังลูบอยู่มันคือ นรก หลวงพ่อกำลังทำบาปนะคะ “

บาทหลวง ” อาตมารู้ตัวดีว่าทำอะไรอยู่ เมื่อกี้พระเจ้าได้มากระซิบที่หูของอาตมาว่า

เพื่อเห็นแก่พระเจ้า จงทำตามพระบัญชา “

ซิสเตอร์ ” ทรงมีบัญชาอะไรคะ “

บาทหลวง ” ท่านสั่งว่า เจ้าทั้งสองจงช่วยกันจับ ซาตานลงนรกเดี๋ยวนี้ “

แล้วทั้งสองก็ทำตามบัญชา