เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 523

บ้า

ชาย : จับมือได้ป่ะ

หญิง : บ้า !!

ชาย : กอดได้ป่ะ

หญิง : บ้า !!

ชาย : หอมแก้มได้ป่ะ

หญิง : บ้า !!

ชาย : นี้ตกลงจะไม่ให้ทำอะไรเลยใช่ป่ะ

หญิง : แล้วมึงเป็นอัมพาตหรือไง พูดอยู่ได้แต่ไม่ทำ