เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 548

สิ่งที่อยากได้

สิ่งที่ ผู้ชาย อยากได้จาก ผู้หญิง

ก็คือ ห.อ.ย.

ห = ให้อภัยเสมอ

อ = อ่อนหวาน อ่อนโยน เอาใจเก่ง

ย = ยังไงก็ได้ ยอมทุกอย่าง

สิ่งที่ ผู้หญิง อยากได้จาก ผู้ชาย

ก็คือ ค.ว.ย.

ค = ความรัก ที่เสมอต้น เสมอปลาย

ว = ไว้เนื้อ เชื่อใจกัน

ย = ยามทุกข์ หรือสุข อยู่เคียงข้างกันเสมอ