เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 56

อาแปะ

อาแปะคนนึง ถูกจับตัวมาพร้อมกับหญิงสาว

โจรก็สั่งให้อาแปะจับหญิงสาว xxx ซะ อาแปะแกก็ไม่ยอม

อาแปะ : อั๊วม่ายทาม

โจร : ไม่ทำลื้อตาย

อาแปะ : ทำก็ล่าย

โจร : แปะ…ถอดกางเกง

อาแปะ : อั๊วม่ายถอด

โจร : ไม่ถอด ลื้อ ตาย

อาแปะ : ถอด ก็ ล่าย

แปะก็ถอดกางเกง

โจร : แปะ…….จัดการ แทง

อาแปะ : อั๊วม่ายแทง

โจร : ไม่แทง ลื้อ ตาย

อาแปะ : แทงก็ ล่าย

แปะก็เอา……น่ะ แทงเข้าไป จึ้ก!

โจร : แปะ ซอย

อาแปะ : อั๊ว ม่าย ซอย

โจร : ไม่ซอย ลื้อ ตาย

อาแปะ : ซอย ก็ ล่าย

แปะก็ ซอยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จนกระทั่ง

โจร : แปะ หยุดซอยได้

อาแปะ : อั๊วม่ายหยุด

โจร : ไม่หยุด ลื้อ ตาย

อาแปะ : อั๊ว ยอม ตาย