เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 63

เผ็ด

ณ โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง เด็กน้อยสองคนคุยข่มกัน

เด็กหนึ่ง: แม่เราทำกับข้าวอร่อยมาก

เด็กสอง: แม่เราทำกับข้าวอร่อยกว่า

เด็กหนึ่ง: ไม่จริงอ่ะ แม่เราทำกับข้าวเผ็ดๆ เก่งกว่า

เด็กสอง: แม่เราทำกับข้าวเผ็ดกว่าแม่เธออีก 

“เราตื่นมาตอนตี3 ยังได้ยินเสียงพ่อเราเผ็ดอยู่เลย”