เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 584

แต่งประโยค

ครู : จงแต่งประโยคโดย ใช้คำ 3 คำนี้

“เด็ก” “ที่มืด” “ความผิดพลาด”

เด็กหญิง : เด็กทำอะไรในที่มืดอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ค่ะ

ครู : เก่งมาค่ะ คนต่อไป

เด็กชาย : เด็กเกิดจากความผิดพลาดในที่มืดครับ

ครู : …