เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 248

ลูกครึ่ง

มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือที่สนามบินเพื่อรอขึ้นเครื่อง

มีชายคนหนึ่งเข้ามาชวนคุยด้วยและพูดว่า

ชาย : สวัสดีครับ นั่งอ่านหนังสืออะไรอยู่ครับ

หญิง : มองหน้า แล้วตอบว่า อ่านเรื่องเพศศึกษาค่ะ

ชาย : หนังสือว่าอย่างไงครับ

หญิง : หนังสือว่าในบรรดาอวัยวะเพศของผู้ชายนั้น

คนอินเดียจะใหญ่และยาว คนลาวจะแข็งมาก ส่วนคนญี่ปุ่นจะอึดมากค่ะ

ชาย : ผมเป็นลูกครึ่งไทย อินเดีย ลาว ญี่ปุ่นครับ