เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 420

แยกหมวดหมู่

ในการฝึกทหารใหม่ครูฝึกต้องการคัดแยกทหารให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการฝึกและปกครอง

ครูฝึก : ทหาร! ใคร “ขี้ยา” ไปตั้งแถวทางซ้าย ใคร “ขี้เมา” ไปทางขวา

ทหารทุกคนก็ได้แยกกันปฏิบัติตามที่ครูฝึกบอก แต่มีนายนึงยืนเก้ๆกังๆทำอะไรไม่ถูก

ครูฝึก : อ้าว! แล้วเอ็งล่ะ ยังไง?

ทหาร : ผม…ผม “ขี้เอา” ครับ

ครูฝึก : มาเข้าแถวหลังกูนี่