เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 238

ไม่ใช่ช่าง

ภรรยาเข้าไปบอกกับสามี

ภรรยา : พี่ๆก๊อกน้ำเสีย

สามี : กูไม่ใช่ช่างประปา

วันต่อมา

ภรรยา : พี่ๆไฟไม่ติด

สามี : กูไม่ใช่ช่างไฟ

วันถัดมาสามีกับจากทำงานมาบ้าน ก๊อกน้ำเรียบร้อย ไฟที่ดับก็ติดสว่าง

สามี : น้องๆใครมาใส่ก๊อก ซ่อมไฟให้

ภรรยา : คนข้างบ้าน

สามี : เขาคิดค่าแรงอย่างไร

ภรรยา : เขาบอกให้ทำอาหารให้กิน หรือถ้าไม่ทำต้องนอนกับเขา

สามี : น้องทำอะไรให้เขากินล่ะ

ภรรยา : กูไม่ใช่เชฟ