เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 500

ปาก

สาวสมัครงาน 4 คน ให้นายผู้ชายสัมภาษณ์

เจ้านาย : คำถาม ระหว่างปากบนกับปากล่างต่างกันอย่างไร?

คนแรก : ปากบนพูดได้ ปากล่างพูดไม่ได้

เจ้านาย : ถูก ใช้ได้

คนสอง : ปากบนไม่มีขน ปากล่างมีขน

เจ้านาย : ถูกอีก

คนสาม : ปากบนเป็นแนวนอน ปากล่างเป็นแนวตั้ง

เจ้านาย : พูดซะเห็นภาพเลย

สาวคนสุดท้าย : ปากบนหนูใช้ ปากล่างเจ้านายใช้

เจ้านาย : สามคนแรกออกไปได้ หนูคนสุดท้ายเริ่มงานเดี๋ยวนี้เลย