เรื่องตลกทะลึ่ง เรื่องที่ 503

phone call

ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูก เวลาจะมีอะไรกันไม่ให้ลูกรู้จะใช้รหัสลับว่า phone call

วันหนึ่งพ่อบอกลูกว่า

พ่อ : ไปบอกแม่ว่าวันนี้จะ phone call

ลูก : แม่ๆพ่อให้มาบอกว่าวันนี้จะ phone call

แม่ : ลูกไปบอกพ่อนะว่า วันนี้ network busy

ลูก : พ่อๆ แม่เขาให้มาบอกว่าวันนี้ network busy

พ่อ : ลูกไปบอกแม่นะว่า พ่อจะออกไปใช้ public phone

ลูก : แม่ๆ พ่อจะใช้ public phone

แม่ : ลูกรีบไปบอกพ่อเลยนะ ถ้าพ่อออกไปใช้ public phone แม่จะเปิดบ้านทำ call center