เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 100

กรรมพันธุ์

หมอ “ความดันโลหิตของคุณสูงมากนะ”

คนไข้ “ธรรมดาครับ เป็นเรื่องของครอบครัว แบบว่าเป็นกรรมพันธุ์ อะไรอย่างงี้ครับ”

หมอ “เหรอครับ กรรมพันธุ์ทางฝ่ายพ่อ หรือทางฝ่ายแม่ล่ะ”

คนไข้ “ทางฝ่ายเมียครับ”

หมอ “อะไรกัน กรรมพันธ์ุทางฝ่ายเมีย ไม่เคยได้ยิน”

คนไข้ “หมอลองเจอหล่อนซักที หมอก็จะรู้ครับ”