เรื่องตลก เรื่องที่ 478

กล้องวงจรปิด

คน 4 ประเทศคุยกันเรื่องระบบกล้องวงจรปิด

อเมริกา : ที่ประเทศไอ ติดกล้องวงจรปิดเทคโนโลยีล่าสุด หลังจากเกิดเหตุร้ายไม่ถึงห้าวันจับคนร้ายได้

จีน : แต่ที่บ้านอั๊วะ สามวันเองจับคนร้ายได้แล้ว

อินเดีย : ต่อว่า บ้านฉาน วันเดียวเองนะนายจ๋า

คนไทย : บ้านผม 3 ชั่วโมงเองครับ

จีน อเมริกา อินเดีย : ห๊ะ 3 ชั่วโมงจับคนร้ายได้เหรอ

คนไทย : เปล่า กล้องหายยย!!!