เรื่องตลก เรื่องที่ 457

การแอบรัก

ชายหนุ่ม : การแอบรักใครสักคนก็เหมือนทับทิมกรอบ

เพื่อน : ไฉนเป็นเช่นนั้น

ชายหนุ่ม : ข้างนอกสุกใส แต่ข้างในเป็น…

เพื่อน : เป็นทุกข์?

ชายหนุ่ม : เป็นแห้ว!!!