เรื่องตลก เรื่องที่ 498

กินเหล้า

คนป่วยไปหาหมอ ใจสั่นมือสั่น

หมอทำการตรวจแล้วถามว่า

หมอ : คุณกินเหล้ามั้ย

คนป่วย : ถ้าหมอเลี้ยงก็กินครับ