เรื่องตลก เรื่องที่ 583

ขาดอะไร

ณ ชนบทแห่งนึง

นักการเมือง : ที่นี่มีอะไรขาดเหลืออยากให้ช่วยบ้าง

ผู้ใหญ่บ้าน : ขาดอยู่ 2 อย่างครับท่าน

อย่างแรก ถนนขาดมาจะ 2 ปีแล้ว ชาวบ้านลำบากมาก

ได้ยินปุ๊บ นักการเมืองรีบหยิบ โทรศัพท์สั่งงานลูกน้องทันที

นักการเมือง : รีบส่งทีมโยธามาซ่อมถนนให้เสร็จภายในเดือนนี้!

หลังวางสาย นักการเมืองหันมาคุยโว

นักการเมือง : ไม่เกินเดือนได้ใช้ถนนแน่ อีกเรื่องที่ขาด อะไรล่ะ

ผู้ใหญ่บ้าน : หมู่บ้านนี้ขาดสัญญาณโทรศัพท์มา 3 ปีแล้วท่าน