เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 67

คำสั่งเสีย

มีผู้ชายคนหนึ่ง เขาป่วยหนักมาก

นอนใกล้ตายอยู่ในโรงพยาบาล

ญาติๆ จึงเรียกบาทหลวงมา เมื่อบาทหลวงมาถึงก็มายืนอยู่ข้างๆเขา

เขาขยับมือเพื่อต้องการเขียนอะไรบางอย่าง

บาทหลวงจึงรีบส่งปากกากับเศษกระดาษให้ เขาใช้แรงที่เหลือทั้งหมด

เขียนข้อความได้เพียงประโยคเดียวก็สิ้นลม

บาทหลวงจึงเก็บกระดาษไว้ในกระเป๋าพร้อมกับเสียงร้องไห้เสียใจของญาติๆ

ต่อมา

ในพิธีฝังศพ หลังจากที่บาทหลวงรูปเดิม ได้ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เขาก็นึกถึงเศษกระดาษที่ผู้ตายเคยเขียนไว้

เขาจึงประกาศกับบรรดาญาติๆว่า

“ก่อนสิ้นลม ผู้ตายได้ฝากข้อความไว้ให้พวกเรา

ฉันมั่นใจว่าจะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจพวกเราได้ดี”

แล้วบาทหลวงก็ล้วงเอากระดาษออกมาแล้วอ่าน

“มึงยืนเหยียบสายออกซิเจนกูทำไม?”