เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 289

ชีวิตผู้ชาย

ตอนเด็ก…มีหุ่นยนต์บังคับ

ตอนโตมาหน่อย…มีรถบังคับ

ตอนวัยรุ่น…มีเครื่องบินบังคับ 

ตอนแต่งงานแล้ว…มีเมียบังคับ