เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 315

ชื่อลูกสาว

ครอบครัวหนึ่งมีลูกสาว 4 คน

คนโตชื่อ อัปสร

คนที่ 2 ชื่อ ปรียานุช

คนที่ 3 ชื่อ จันทร์สุดา

คนที่ 4 ชื่อ อุไรวรรณ

พอถึงเวลากินข้าว คุณแม่จะเรียกลูกสาวทั้ง 4 คนมากินข้าว

”อัปปรีจันไร” มากินข้าวได้แล้วลูก