เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 253

ดูหนัง

วัยรุ่นชาย: มึงๆกูว่าจะจีบสาวว่ะ จีบไงดีวะ

เพื่อน: ดูหนังๆ ดูหนังเลย

วัยรุ่นชาย: หนังไรวะ หนังรักหรอ

เพื่อน: หนังหน้ามึงอะ