เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 151

ถูก

ชายสองคนคุยกันเรื่องร้านอาหาร

คนแรก: เมื่อวานข้าไปกินหมูกระทะมาแถวบ้าน มีโปรมา4จ่ายแค่3

คนสอง: วันก่อนข้าก็ไปกินมาแถวบ้าน มา5จ่ายแค่1

คนแรก: จริงดิ ที่ไหน อย่างถูกเลย ข้าจะไปบ้าง

คนสอง: ถูกบ้าอะไร มา 5 คน ข้าจ่ายคนเดียวที่เหลือไม่มีตัง