เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 257

นับถือ

ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง คาบวิชาคณิตศาสตร์

นักเรียน : ครูครับ ผมนี่นับถือครูมากเลยครับ

ครู : ทำไม?

นักเรียน : ก็ครูเป็นคนกล้าหาร(กล้าหาญ)ไงครับ

ครูวิชาอื่นไม่เห็นกล้าหารเหมือนครูเลยครับ