เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 284

นโยบาย

เพื่อน : ทำไมมึงชอบหลับในห้องเรียนวะ

นร.ช : กูทำตามนโยบาย

เพื่อน : นโยบายอะไรวะ

นร.ช : โรงเรียนในฝัน