เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 283

บุหรี่

ชายหนุ่ม: ขอบุหรี่สายฝนมวนดิ

เพื่อน: มีแต่กรองทิพย์เอามั้ยล่ะ

ชายหนุ่ม: ไม่เอา…พ่อกูก็ดูดกรองทิพย์

เพื่อน: เกี่ยวไรกันวะ

ชายหนุ่ม: พ่อกูบอกว่า “โตขึ้นอย่าดูดบุหรี่เหมือนพ่อนะลูก”