เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 330

ปู่กับหลาน

เมื่อปู่กับหลานคุยกัน

หลาน: ปู่ๆโทสับมีไลน์มั้ยฮับ

ปู่ : ของปู่ไม่มีลาย ปู่ชอบแบบเรียบๆๆ