เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 194

ผู้ชายผู้หญิง

ผู้ชาย : รู้มั้ยว่าทำไม เด็กต้องคลอดเมื่อครบกำหนด 9 เดือน

ผู้หญิง : เพราะเลข 9 เลขสวยไง เด็กจะได้มีชีวิตก้าวหน้า

ผู้ชาย : ผิด!!! เพราะไม่มีใครทนอยู่กับผู้หญิงได้นานเกิน 1 ปีต่างหาก

ผู้หญิง : [สวนทันที] แล้วรู้มั้ยว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ได้เป็นคนตั้งท้อง ?

ผู้ชาย : ก็ผู้ชายไม่ได้มีมดลูกนี่จะตั้งท้องได้ไง

ผู้หญิง : ผิด!!! เพราะไม่มีใครอยากฝาก­ชีวิตไว้กับผู้ชายต่างหาก