เรื่องตลก เรื่องที่ 601

พยายามสูง

สัมภาษณ์งาน

ผู้สัมภาษณ์ : ทำไมเราต้องรับคุณเข้าทำงานครับ

ชายหนุ่ม : ผมมีความพยายามสูงครับ

ผู้สัมภาษณ์ : ช่วยขยายความหน่อยครับ

ชายหนุ่ม : คือช่วงนี้ ผมดื่มนมทุกวัน แล้วก็นอนเยอะมากครับ

ผู้สัมภาษณ์ : …