เรื่องตลก เรื่องที่ 507

มีเรียน

แม่ : วันนี้มีเรียนไหม?

ลูก : ไม่มีครับ ว่างมาก ชิวๆ

แม่ : แต่วันนี้แม่มีเรียนนะจะไปกับแม่ไหม?

ลูกเทพ : อ้าว แม่เรียนต่อเหรอครับ หรือเรียนอะไร ที่ไหน ยังไง ทำไมจู่ๆจะไปเรียน

แม่ : เปล่า แม่ไม่ได้เรียนต่ออะไร แต่แม่มีหนังสือเรียน

เรียนเชิญผู้ปกครอง  เข้าปรึกษาหารือ เพื่อปรับทัศนคติ เกี่ยวกับบุตรของท่าน