เรื่องตลก เรื่องที่ 543

ยังใส่ได้

หญิงสาว : วันก่อน ฉันเปิดตู้เสื้อผ้าเจอของที่เคยใส่เมื่อ 5 ปีก่อน

เลยลองหยิบเอามาลอง ปรากฏว่ายังใส่ได้

เพื่อน : หุ่นแกยังดีไงเพื่อน

หญิงสาว : หุ่นดีบ้าไร ฉันลองใส่ตู้มหู ส่วนอย่างอื่นใส่ไม่ได้หมดแล้ว